תנאי שימוש

על ידי שימוש או ביקור באתר שלנו, אתה מסכים לתנאים וההגבלות הכלולים כאן ולכל התיקונים והשינויים העתידיים.

תנאים והגבלות אלה עשויים להשתנות בכל עת ואתה מסכים להיות מחויב לכל השינויים, השינויים והשינויים. אם אינך מסכים, אל תשתמש באתר שלנו.

אתרנו מאפשר העלאה, שיתוף וצפייה כללית בתכנים מסוגים שונים המאפשרים למשתמשים רשומים ולא רשומים לשתף ולהציג תכנים למבוגרים, כולל תמונות ווידאו מפורשות מינית.

האתר עשוי להכיל גם קישורים מסוימים לאתרי צד שלישי אשר בשום דרך אינם בבעלותנו או בשליטתנו. אנו לא לוקחים אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות, הנוהגים של אתרי צד ג ‘כלשהם. איננו יכולים לצנזר או לערוך את התוכן של אתרי צד שלישי. אתה מאשר שלא נהיה אחראים לכל אחריות הנובעת משימושך באתר צד ג ‘כלשהו.

אתה מאשר כי אתה בן שמונה עשרה (18) לפחות ו / או מעל גיל הרוב בתחום השיפוט בו אתה שוכן וממנו אתה נכנס לאתר אם גיל הרוב גדול מגיל שמונה עשרה (18). אם אתה מתחת לגיל 18 ו / או מתחת לגיל הרוב בתחום השיפוט בו אתה שוכן וממנו אתה נכנס לאתר, אינך רשאי להשתמש באתר.

אתה מסכים שלא תפרסם שום תוכן שהוא בלתי חוקי, בלתי חוקי, מטריד, מזיק, מאיים, פוגעני, משמיץ, מגונה, לשון הרע, שנאה או גזעני.

אתה גם מסכים שלא לפרסם, להעלות או לפרסם שום חומר המכיל וירוסים או כל קוד שנועד להרוס, להפריע, להגביל את הפונקציונליות של מחשב או לפקח עליו.

אתה מסכים שלא תפרסם, תעלה ולא תפרסם תוכן המפר בכוונה או שלא בכוונה כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי.

אתה מסכים שלא תפרסם, תעלה או תפרסם תכנים המתארים פעילות לא חוקית וגם לא תאר שום מעשה אכזריות לבעלי חיים; אתה מסכים שלא להשתמש באתר שלנו בכל דרך העלולה לחשוף אותנו לאחריות פלילית או אזרחית.

לא ניתן להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, להעניק רישיון או לנצל כל תוכן באתרנו לכל מטרה אחרת שהיא ללא הסכמה בכתב או מראש.

בהגשת סרטון לאתר שלנו, אתה מסכים שלא תגיש חומר המוגן בזכויות יוצרים או בכפוף לזכויות קנייניות של צד ג ‘, ולא תגיש חומר מגונה, בלתי חוקי, בלתי חוקי, משמיץ, לשון הרע, הטרדה, שנאה או מעודד התנהלות ייחשב כעבירה פלילית.